Oslava 100. výročia založenia včelárskych spolkov

 

Vážené včelárky, vážení včelári,

srdečne Vás pozývame na oslavu 100. výročia založenia včelárskych spolkov.

program oslav 100 vyrocia

 

Oslava sa bude konať v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci v nedeľu 18.8.2018. (GPS: 48.1995406, 17.5122698 (4 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke Lúčny dvor))

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju a tiež všetkým ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

BSK logo

 

Milí priatelia

Podpora projektu SZV na Vcelarskej Paseke - Stretnutia vo svete včiel

Milí priatelia

prosíme Vás aby ste podporili cez email hlasovanie projekt SZV na Včelárskej Paseke - Stretnutia vo svete včiel

https://rozhodni-bsk.sk/2019-ba-4-stretnutia-vo-svete-vciel/ 

Stretnutia vo svete vciel

 

Škola ošetrovateľov včiel

 

PREDSTAVUJE SA VÁM IDEA MARIA THERESIA AMALIA

ŠKOLA OŠETROVATEĽOV VČIEL

bude sa konať 22. júna 2019 v čase15:00-17:00 na Včelárskej Paseke Skanzen, 900 50 Kráľová pri Senci

Skola osetrovatelov vciel

 

 

Impulz pre túto udalosť spočíva v želaní založiť „ŠKOLU OŠETROVATEĽOV VČIEL“

Kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov

 

Kolektív Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci Vás pozýva na kurz pre začínajúcich včelárov a rodinných príslušníkov. Kurz sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2019 v areáli Včelárskej Paseky v čase od 9:00 do 17:00

 

Témy prednášok:

História a život včiel, Význam včiel pre prírodu a človek, Apiterapia

Praktické ukážky:

Aktuálne činnosti pri včelstvách, Vytvorenie podmienok funkčnej včelnice, Získavanie včelích produktov a ich finalizácia

 

Kurz ekologického včelárstva a seminár o apiterapii

 

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v dňoch 1.-2.júna 2019 sa na Včelárskej paseke uskutoční kurz ekologického včelárstva (v sobotu) a seminár o apiterapii a prírode blízkom ošetrovaní včelstiev (v nedeľu). Na podujatia sa môžte prihlásiť podľa pokynov uvedených nižšie. 

kurz a seminar1

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci rok 2018

 

Oslava 99 vyrocia 1

 

Uskutočnené podujatia na Včelárskej Paseke v priebehu roka 2018

 

Prezentácia Paseky záujmovým skupinám:

Oslava 99. výročia založenia včelárskych spolkov

pozvanka1

Vážené včelárky, vážení včelári,

srdečne Vás pozývame na oslavu 99. výročia založenia včelárskych spolkov.

Oslava sa bude konať v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci v sobotu 11.8.2018. (GPS: 48.1995406, 17.5122698 (4 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke Lúčny dvor))

Kurz chovu včelích matiek, kurz výroby hlinených úľov a VOPZ, 2.-3.jún 2018

kurz chovu vcelych matiek 6

Prednášky nielen pre začiatočníkov 2

Dňa 26.5.2018 od 8:30 do 17:00 sa na Včelárskej Paseke uskutoční seminár Prednášky nielen
pre začiatočníkov 2 - cyklus prednášok od skúsených včelárov - Rudolf Moravčík st. a kolektív.

Témy prednášok: