Domov

Poďakovanie všetkým dobrovolníkom, ktori pomohli pri priprave a organizácii osláv 85. výročia založenia Včelárskej Paseky

 

Dobrý deň priatelia včelári!

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri oslavách 85. výročia založenia Včelárskej paseky v Královej pri Senci.


Chcem sa poďakovať včelárom dobrovolníkom, ktorí pomohli najmä  niekoľko dní pred oslavami, keď kalamita dolámala stromy v celom parku.
Ďalej sa chcem poďakovať účinkujúcim priateľom včelárom - remeselníkom, účinkujúcim priateľom včelárom - spevákom a muzikantom, ktorí pripravili spolu so včelárskou verejnosťou nezabudnuteľné chvíle  a zážitky najmä repertoárom o včelách, mede, zdraví, láske a rodnom Slovensku. Ich pričinením sme znova oživili piesne a remeslá, ktoré máme spoločné.

Zvlášť sa chcem poďakovať rodine Moravčívkovcom za prípravu areálu Paseky a prípravu občerstvenia.

Na detských včelárskych súťažiach bolo ocenených 98 detí a pre návštevníkov bolo vydaných 610 obedov. Na prácach pred oslavami sa zúčastnilo 54 dobrovoľníkov.

Ďakujem VV SZV za  usporiadanie a vynikajúci priebeh osláv.

Pre tých, ktorí nemohli z akýchkoľvek dôvod prísť na oslavy preposielam link na spomienku z oslavy.
https://vimeo.com/233640443
https://www.youtube.com/watch?v=2Sf45tdQsBk
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/438452-gastronomicky-oscar-kor...
 

Vďaka našim včelám za naše slovenské sladké zlato.
 

Včelám zdar.
 

S úctou k Vám
Milan Rusnák.