Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci december 2016

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci november 2016

galanta

Preberacie protokoly hnuteľného a nehnuteľného majetku na Paseke v Kralovej pri Senci

Bola podpisana zmluva s nájomcom Rudolfom Moravčíkom mladším na Včelársku Paseku.

paseka podpis1

 

Po Rudolfovi Moravčíkovi staršom preberá žezlo jeho syn Rudolf Moravčík mladší.

Zmluva bola uzatvorená na obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2022 a je uvedená v prílohe nižšie.

 

Medové raňajky – ZŠ Tbiliská  Bratislava  Rača  10.1.2017

medove ranajky 1

Téma: Slovenský med ako jedna z foriem zdravej stravy

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci október 2016

Oktober1

Prednáška o včelích produktoch vo výžive a prevencií chorôb človeka s praktickou ukážkou

Prednaska o vyzive

Prehľad činnosti Včelárskej paseky - Králová pri Senci september 2016

 

V priestoroch Včelárskej paseky boli uskutočnené  prednášky a podujatia:
2.9.2016 Návšteva  včelárov a obchodníkov z Izraela. Pri návšteve  prebehla prezentácia včelárstva  na Slovensku . Prednášku viedla a tlmočila  Ing. Boboková.

 

3.9.2016 Prednáška o včelách  pre skupinu turistov 11 dospelých a 12 detí zo Senca. Prednášku pre hostí uskutočnil R.Moravčík starší.

 

Prehľad činnosti Včelárskej Paseky - Králová pri Senci august 2016

Veteran klub 2

V ubytovacích priestoroch Včelárskej Paseky bolo v auguste 2016 realizované plné obsadenie prenocovaní a k ubytovaniu bolo vydané príslušné množstvo stravovacích jednotiek.

Touto cestou Vás chceme pozvať na prednášku Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka.
Prednáška sa uskutoční dňa 16.10.2016 o 9:00 hod. na Včelárskej paseke v Královej pri Senci.
Prednášať bude  Gabriel Nemčík z Lemešian  kontakt: 0902 064 591.
 
Pre včelárov bude prichystané občerstvenie  čaj a káva.Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Včelám zdar.
 
S úctou k Vám Milan Rusnák.