Včelárska paseka je jedno z najznámejších včelárskych kultúrno-osvetových centier slovenských včelárov.

Vznik

Zariadenie bolo otvorené v roku 1932, ako včelárske učilište v Kráľovej pri Senci. Myšlienka vytvorenia tejto inštitúcie slovenských včelárov sa zjavila už v programe národného buditeľa a kňaza Štefana Závodníka (1813-1885), rodáka z Pružiny v okrese Považská Bystrica. Zakladateľmi včelárskej paseky sa okrem iných stali hlavne:

  • predseda Zemského ústredia včelárov na Slovensku JUDr. Ján Gašperík a

  • Štefan Hagara, ktorý bol poverený prípravnými prácami na projekte.